Jagiellonska 1
DOM AUKCYJNY
I GALERIA SZTUKI
Godziny otwarcia:
PN-PT: 10:00 – 17:00
Sprawdź nas

Search

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych)
  -  Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych)

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych)

Dom Aukcyjny i Galeria Sztuki Jagiellońska 1 ul. Jagiellońska 1, 85 – 067 Bydgoszcz

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Robert Gołębiowski ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, +48 572 902 864, adres e-mail: iodo@jagiellonska1.pl;
 2. Dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora w celu:
  1. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem aukcji oraz z realizacją umów sprzedaży
  2. zawierania i wykonywania umów z Klientem, w tym w ramach sklepu internetowego, realizacji wszelkich czynności związanych ze złożonym zamówieniem oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną (niezbędne do realizacji tego celu jest przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres zameldowania);
  4. w celu wysyłki newslettera oraz wiadomości sms i automatycznego systemu dzwoniącego, w celu udostępniania informacji handlowej oraz informacji o promocjach i wydarzeniach (jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda);
  5. ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora: w tym ochrony mienia (poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, obejmującego pracownię artystyczną, pomieszczenie do podpisywania umów, galerię oraz wejście do galerii), umożliwienia realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. w zakresie wykonania i zawarcia umowy zawierania i wykonywania umów – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda, która może być w każdym czasie cofnięta);
  4. ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 1. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym przewoźnicy, kurierzy, a także kancelaria prawna, biuro rachunkowe, pracownicy IT, hostingodawca;
 2. okres przetwarzania trwa do momentu wykonania umowy oraz do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody; okres przetwarzania danych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego trwa około trzy miesiące bądź do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi zawarcie bądź wykonanie umowy (w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną), a w przypadku w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych – jest dobrowolne.