Jagiellonska 1
DOM AUKCYJNY
I GALERIA SZTUKI
Godziny otwarcia:
PN-PT: 10:00 – 17:00
Sprawdź nas

Search

Dotacje UE
  -  Dotacje UE

Robert Gołębiowski realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20  w ramach
Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020


Celem projektu jest uruchomienie galerii malarskiej, efektem której stworzymy lokalnemu społeczeństwu przestrzeń kulturalną. Oprócz tego w galerii, zostanie wydzielone miejsce, gdzie Artyści będą mogli tworzyć swoje dzieła.


Wartość projektu: 68 390,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 52 821,62 PLN

dotacje UE